FMN

TRELLEBORG

Välkommen till FMN i Trelleborg 

 
FMN är en partipolitiskt och religiöst obunden anhörigförening

Vår främsta uppgift

FMN ser som sin främsta uppgift att ge råd och stöd som hjälp till familjer som misstänker missbruk, eller där detta konstaterats bland barn och/eller andra anhöriga.

Vid sådana tillfällen blir tillvaron ett enda stort kaos för alla inblandade.
Att då få möta rådgivare från FMN känns i de flesta fall mycket bra.
Vi förstår din situation och har erfarenhet av att hjälpa och stötta dig som anhörig i din situation.

FMN i Trelleborg är en anhörigförening, vars
huvudsakliga verksamhet riktar sig till de anhöriga som omger en missbrukare.

FMN i Trelleborg arbetar också för att på olika sätt förebygga missbruk.
Vi anlitas av skola, socialförvaltning, polis, Kriminalvården och andra instanser för att föreläsa och informera om narkotika och om vår verksamhetsideologi.  

 

FMN Trelleborgs mål:

  • Att bekämpa narkotikamissbruk och förbättra situationen för alla berörda.
  • Att ge anhöriga och andra engagerade insikt och kunskap om hur de ska påverka narkotikamissbrukaren till att upphöra med missbruket.
  • Att hjälpa, stärka och stödja anhöriga med deras egen personliga utveckling.
  • Att påverka opinion och beslutande organ, så att familjer med missbruksproblem kan få meningsfullt bistånd.
  • Att verka för effektivisering av narkotikamissbruksbekämpning bland annat genom att arbeta för en metodutveckling baserad på den betydande erfarenhetsbank som FMN Trelleborg utgör.
  • Att utbilda och informera alla som vill lyssna om droger och tecken på missbruk.

 

FMN:s styrelse

Organisationsnummer: 846001-4932  

Följande sitter i FMN:s styrelse (valda 2022):

Fanny Nyberg, Ordförande
Martin Philip, ledamot/kassör
Jörgen Olsson, ledamot/vice ordförande
Eva Bjelk, ledamot
Gunilla Radu, ledamot
Marie Hofvander, suppleant
Maryse Jarl, suppleant/sekreterare

 

FMN i Trelleborg

St Nicolai plan 1
(Gymnasieskolan)
Telefon: 0733-402 208
E-post:
petra@malmo.fmn.nu eller
lennart@malmo.fmn.nu 

                       

FMN Swish 123 049 01 02

 

 

Våra öppettider:

Öppettider: 

Måndag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-17.00
Lunch 12.00-13.00

Endast bokade tider, ej drop in.