FMN

TRELLEBORG

Vi som arbetar på FMN i Trelleborg är:

Petra och Lennart.

Vi arbetar båda som rådgivare och informatörer.

Vid sidan om vårt huvuduppdrag som rådgivare arbetar vi också som informatörer, vilket innebär att vi är ute på skolor, på företag, i föreningar och på föräldramöten. Då möter vi föräldrar och/eller ungdomar i klassrum och informerar om droger och hur man upptäcker de tecken som kan härröras till ett eventuellt narkotikamissbruk - och, inte minst, vad man kan göra! 

Vi arbetar alla med ett opinionsbildande arbete – helt enkelt: vi talar om, överallt och för alla vad vi tycker i drogfrågor.

Vill du ha besök av FMN på ditt föräldramöte, på din arbetsplats eller var som helst där du tror att vårt budskap behöver komma fram?

Hör gärna av dig till oss för mer information om bokning mm.

Telefon: 0733-402208
Mail: petra@malmo.fmn.nu och lennart@malmo.fmn.nu