FMN

TRELLEBORG

Vad erbjuder FMN?  FMN syftar främst till att ge anhöriga kunskaper, styrka och gemenskap, vilket är ett gott stöd för att kunna bryta ett pågående narkotikamissbruk. Genom att bli stärkt som förälder och människa och genom att få inhämta den kunskap som behövs, blir man också den viktigaste och mest värdefulla resursen på vägen ut ur ett narkotikamissbruk.

Enskilda samtal med rådgivare ger dig inblick i din egen situation och möjlighet till att komma fram till olika alternativa lösningar på just din problematik.
All rådgivning är kostnadsfri.
 
Hos FMN och genom våra rådgivare finner du såväl verktyg, som förståelse och empati.
Vi vet vad du upplever och går igenom i denna traumatiska situation där skam, skuld, kaos, förtvivlan blandas med rädsla, oro och ångest.
 
Vi erbjuder också anhörighelger där du träffar andra anhöriga med liknande upplevelser. Anhörighelgerna håller vi på vår egen kursgård i Janstorp under ett veckoslut vår och höst.
Där diskuterar vi bland annat kring socialtjänstlagen, relationsbearbetning, kommunikation och hur man påverkar sin omgivning genom att förändra sitt beteende.

Tveka inte att söka vår hjälp!

Du som förälder, syskon, kamrat eller sambo misstänker att ditt barn, eller annan anhörig använder narkotika?

Den oro du känner är oftast rätt. De tecken du ser som avviker från hur han/hon varit innan är oftast en varningssignal. Denna varningssignal är alltid värd att lyssna på!

Vi möter ofta anhöriga till narkotikamissbrukare där de första tecknen oftast inte tolkats som allvarliga och att man därför låtit det passera.  

Därför är den där första instinktiva magkänslan att något är fel värd att ta på allvar. Det är bättre att ha fel – och du kan be då om ursäkt- än att du ett år senare får bekräftat att narkotikamissbruket började just då du fick den där magkänslan och inget gjorde.
Tveka inte att agera. Det är ett sätt att bry sig om! 


Ta hjälp. Du behöver stöd och råd för att orka, och för att fortsätta kampen för din ungdoms drogfrihet.   När vi misstänker missbruk så vill vi oftast inte blanda in någon annan utan det ska lösas inom familjen. Om vi bara pratar med den anhörige, skäller, gråter etc. så ordnar det sig, tror vi, men oftast gör det inte det.

I samtal med anhöriga visar det sig oftast att de försökt en längre tid att få sin ungdom drogfri.  Tyvärr är det så, att ju längre tiden går så blir missbruket djupare och det är då också svårare att komma ur.

Det är aldrig för sent att söka hjälp, men ju tidigare - desto bättre.

Tveka inte att ta emot hjälp.

Alla kan få hjälp. Alla narkotikamissbrukare kan bli drogfria. 

FMN ger stöd och råd, och det gör att familjen kan leva vidare, trots alla bekymmer som ett drogmissbruk orsakar. Det är nämligen viktigt att man kan vara en hel familj, för familjens skull, men också för att hantera sin anhöriges narkotikamissbruk.  Det finns hjälp att få för den som missbrukar. Det utgår dock ifrån att narkotikamissbrukaren vill ta emot hjälp och det kan ta lite tid innan han/hon kommer till insikt.

FMN:s erfarenhet är att de som tar emot hjälp också lämnar sitt missbruk bakom sig.

Tiden för tillfrisknandet tar olika lång tid – men det är aldrig omöjligt!