FMN

TRELLEBORG

Våra tester

Drogtester

FMN Trelleborg erbjuder tre (3) olika typer av drogtester. 

Målsättningen är att man dels tidigt ska kunna fastställa om något drogmissbruk förekommer, och dels vara ett verktyg för att hjälpa redan upptäckta missbrukare att komma tillbaka till ett drogfritt liv.

FMN:s drogtester utförs av utbildad personal och analysarbetet av certifierad analyspersonal.

Vi utfärdar även intyg på genomförd drogtestning på begäran. Provlämnaren måste då ha godkänd legitimation med sig vid provtillfället.

Vi säljer inte drogtester för hemmabruk, utan all testning sker i våra lokaler.  Dessa olika drogtester erbjuder vi:


Snabbtest på Multiplatta

Här testar vi på sjutton (20) olika preparat: 

Cannabis (Hasch/Marijuana) 
Bensodiazepiner (sömnmedel, lugnande/ångestdämpande preparat) 
Amfetamin  
Kokain  
Metamfetamin/MDMA  
Opiater (Morfin, Heroin mfl.)
Subutex (Buprenorfin) 
Metadon
Lyrica  
Oxycodon
Tramadol
Fentanyl 
Stillnoct
Metylfenidat (ADHD-medicin)
Imovan
Iktorivil
Gabapentin
Ketamin
LSD
ETG (Alkohol)


Testet ger resultat genom negativt eller positivt utslag på några minuter. Provsvar direkt.

Kostnad: 525 kronor

Enbent sticka

Här testas missbruk mot en typ av drog.
Används oftast då man vet vilken narkotika som är aktuell, och vill få ett eventuellt intag bekräftat. 

Cannabis (Hash/Marijuana)
Tramadol (Starkt smärtstillande och receptbelagd medicin)
Bensodiazepiner
Kokain
Imovane
Lyrica


Resultat ges efter några minuter och ger antingen negativt eller positivt utslag.

Kostnad: 105 kronor/sticka

Verifiering

Verifiering är den mest exakta provtypen, där man utläser halterna av de enskilda substanserna.
Provet analyseras i en särskild analysmaskin på ett ackrediterat laboratorium (Laboratoriet för Klinisk Kemi i Trollhättan) och man ser den exakta mängd narkotika som klienten har. 


Man kan exempelvis testa:  

Cannabis (Hash/Marijuana)  Amfetamin  Opiater (heroin, morfin)  Bensodiazepiner (sömnmedel, lugnande/ångestdämpande preparat)  Kokain
Khat, men även läkemedel som exempelvis Concerta och Ritalin.

För mer information om dessa tester, var god kontakta oss.  Svar på prov lämnade för verifiering/laboratorieanalys lämnas oftast inom 7 arbetsdagar Kostnad: 630 
kronor/preparat.

All provtagning är baserad på urinprov.

Dessa går till så att klienten kommer till FMN och lämnar ett urinprov på plats.

Provlämningen övervakas i regel av FMN-personal och detta för att ingen manipulering ska kunna ske.
Vid privata prov har man möjlighet att bestämma om provet skall ske utan övervakning, men detta innebär att vi på FMN inte kan utfärda ett eventuellt intyg på testresultatet samtidigt som manipulering är möjlig.

Antal droger kan ibland utökas vid behov och FMN håller sig ständigt uppdaterad avseende utvecklingen inom drogtestområdet.
FMN Swish 123 049 01 02