FMN

TRELLEBORG

Här har vi försökt att sammanställa de vanligaste frågorna,och svaren som vi får hos oss på FMN. Hittar du inte svaret på din fråga, eller vill ha mer information - så tveka inte att kontakta oss.

Vilken drog är farligast?

Alla droger är farliga. Det går inte att rangordna dessa inbördes.
Droger är inte farliga för att de är förbjudna - De är förbjudna därför att de är farliga.    

Man pratar ibland om lätta och tunga droger. Vilka är lätta?

Det finns inga lätta och tunga droger. Det finns bara droger.
Alla droger skapar ett beroende och som alltid påverkar missbrukaren, såväl som dennes anhöriga, negativt.

Varför blir man beroende?

Narkotika skapar ofta ett välbefinnande till en början och drogruset har ett inlärningsvärde, vilket innebär man blir snabbt förtjust i upplevelsen och längtar tillbaka till den.

Vad är narkotika?

Det är ett, eller flera ämnen, som antingen bedövar eller piggar upp, och som ger direkt påverkan på hjärnan.

Inom juridiken syftar narkotika på de substanser som narkotikaklassats av de olika ländernas myndigheter (i Sverige; Läkemedelsverket) och narkotikabegreppet kan därför skilja sig från land till land.


Men är narkotika alltid farligt?

Narkotika skapar alltid beroende, vilket i sig självt ger skador på antingen kort eller lång tid. Skadeverkningarna, såväl fysiologiska som psykologiska och sociala ser olika ut beroende på typ av narkotika och individen som missbrukar.   
Man kan alltså aldrig veta vem som får allvarliga skador redan första gången man provar på narkotika.


Hur ser eller upptäcker man att någon använder narkotika?

Det finns väldigt många olika tecken på ett narkotikamissbruk och de är inte alltid så lätta att upptäcka.
Vi brukar hävda att det allra viktigaste tecknet är din egen magkänsla.
Detta innebär att; om du känner att någonting inte står rätt till - så gör det med stor säkerhet inte det heller!Några andra vanliga tecken är om ditt barn/anhörig ändras från att vara en trevlig prick till att plötsligt vara en otrevlig sådan - förändringar i humöret. 
Andra tecken kan vara; ovanligt hög frånvaro i skolan, det försvinner pengar och/eller saker ur hemmet.  Man kanske ber om pengar ofta, slöhet och nedstämdhet, röda ögonvitor, konstig blick, ostadiga händer, ofta återkommande snuva och täppthet i näsan.  

Kolla vilka kamrater som ditt barn umgås med, håll kontakt med deras föräldrar. Var uppmärksam på skolk, lögner och att ditt barn alltid är på väg ut - utan att vilja tala om vart. 

Tecknen kan alltså vara många och kanske inte alltid så lätta att identifiera, men lita alltid till din egen
magkänsla!

Tänk om jag tar fel, och anklagar mitt barn att missbruka narkotika och så är det fel?

Lita på vad du känner.
Att låta sitt barn drogtesta sig är inte detsamma som att anklaga det för att ta droger, det är ett sätt att visa att man bryr sig om som förälder!
Skulle du ha fel – så be om ursäkt till ditt barn.
Det är alltid bättre det, än att låta känslan gå förbi och att ett år senare få kvittens på att ditt barn missbrukar. 
Att reagera är att bry sig om!   

Vad gör jag om jag har en misstanke men han/hon nekar?

Ta en drogtest, alltid!
Antingen åker du med ditt barn till FMN och låter personalen utföra ett övervakat drogtest,eller så säger du till ditt barn att lämna urinprov i en burk eller liknande hemma och så tar du med provet till FMN för drogtest.

Prov bör alltid tas i så nära anslutning till den tidpunkt då misstanke om intag skett.
Misstänker du exempelvis att ditt barn fått i sig narkotika på en lördagskväll, så vänta inte med att göra testet till på måndagen.

Ta provet hemma och förvara det i en diskad burk (behöver inte vara steril) i kylen tills dess att du kan testa det hos oss på måndagen.
Provet kan sparas i upp till en vecka i kylen innan testning.

Det händer att ungdomar, som sista utväg, säger att de gärna genomför ett drogtest och då hoppas att föräldern inte skall genomföra testet.
Om du bestämt dig för att testa ditt barn, så   genomför alltid testningen.